Tiskařství

Rentzovo muzeum barokního tisku, Kuks

Toto muzeum je svého druhu jedinečným projektem v rámci České republiky i Evropy. Jako jediné připomíná Šporkovu vydavatelskou vášeň se 160 tituly barokního knižní kultury a zejména dílo jeho dvorního mědirytce Michaela Heinricha Rentze, původem z Norimberka. Rentz vytvořil na Kuksu stovky mědirytin a tisíce tisků jedinečné umělecké hodnoty. Pomyslně patří do barokního triumvirátu s Matyášem Braunem a Petrem Brandlem. V suterénu muzea a v dílnách probíhají i výtvarné, divadelní či modrotiskové tematické workshopy.