Plátenictví

Vodní mandl RatibořiceVelký vodní mandl byl postaven ve 20. letech 19. století proti mlýnu, se kterým se dělil o vodu ze společného náhonu. V přízemí empírové budovy se nacházejí místnosti pro mandlovací zařízení, pro přípravu textilií k mandlování a sklad. Jižní část objektu sloužila jako obydlí mandlíře. V klenutém suterénu byly převody od vodního kola, které bylo s mandlovacím zařízením odstraněno v roce 1944. Budova mandlu je po rozsáhlé rekonstrukci, při níž došlo k obnově původního zařízení. Celému výrobnímu procesu je věnována i podrobná expozice plátenictví.

Informace o otevírací době najdete na webových stránkách www.zamek-ratiborice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/vstupne