Krajkářství

Muzeum krajky Vamberk

Vamberk je významným a živým centrem výroby paličkovaných krajek, v roce 1889 zde byla otevřena První česká odborná škola krajkářská a roku 1929 bylo zřízeno krajkářské muzeum, které je dodnes specializovaným dokumentačním pracovištěm. V moderně pojaté expozici a specializovaných výstavách prezentuje české krajkářství a jeho proměny od 18. století až do současnosti. Ve fondu muzea jsou zastoupena i díla české moderní krajky, která byla vystavena na světových výstavách EXPO. Tradiční součástí muzeem pořádaných akcí jsou také Krajkářské slavnosti a Mezinárodní setkání krajkářek. Dodnes je také možné v Krajkářské škole Vamberk navštívit zájmové kurzy ručně paličkované krajky.